Wednesday, July 20, 2011

RPH Minggu 27

RPH Minggu 27 : 4-8 JUNE 2011


 

TARIKH 

4.07.2011

HARI 

Isnin

KELAS 

4K4

MASA 

0705-0815

SUBJEK 

PJK

TAJUK 

Permainan 

SUB-TAJUK 

Futsal

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Kognitif
 • Mengetahuai cara-cara bermain futsal
 1. Efektif
 • Mengetahui peraturan permainan futsal
 1. Psikomotor
 • Bermain berpasukan dengan cara yang betul

AKTIVITI 

 1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.
 2. Melakukan kelenturan spesifik.
 3. Bermain berpasukan

ABM  

Bola futsal, skitel, wisel

REFLEKSI 

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mahir dalam asas permainan futsal. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

 


 


 

TARIKH 

4.07.2011

HARI 

Isnin

KELAS 

6RS

MASA 

1020-1130

SUBJEK 

Pengajian Am Kertas 1

TAJUK 

Perlembagaan Persekutuan dan Negeri

SUB-TAJUK

Bidang Kuasa Kerajaan Persekutuan

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Menyenaraikan bidang kuasa kerajaan persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama.

AKTIVITI 

kuliah, perbincangan, soal jawab

ABM  

buku rujukan, nota power point

REFLEKSI 

Didapati pelajar dapat memahami senarai utama dalam perlembagaan persekutuan.


 


 


 

TARIKH 

4.07.2011

HARI 

Isnin

KELAS 

6AS

MASA 

1130-1240

SUBJEK 

Pengajian Am Kertas 2

TAJUK 

Bahagian D: Graf Bar komponnen

SUB-TAJUK 

Latihan pengukuhan graf bar komponen (Sambungan latihan pengukuhan)

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Mentafsirkan soalan yang diberikan dengan tepat.
 2. Mengkategorikan setiap pembolehubah dengan tepat.
 3. Melakarkan graf bar dengan ciri-ciri yang tepat.

AKTIVITI 

 1. Pelajar membentuk 3 kumpulan.
 2. Pelajar membincangkan dan membuat analisis tentang soalan yang diberikan.
 3. Pelajar melakarkan graf bar.
 4. Guru memantau hasil kerja pelajar.
 5. Guru memeriksa jawapan pelajar dan memberikan komen.

ABM  

Buku rujukan, latihan fotostep 

REFLEKSI 

Kira-kira 90% pelajar dapat memberikan jawapan yang tepat sereta menepati ciri-ciri yang dikehendaki.


 


 


 

TARIKH 

5.07.2011

HARI 

Selasa 

KELAS 

5K5

MASA 

0705-0815 

SUBJEK 

PJK

TAJUK 

Permainan

SUB-TAJUK 

Futsal 

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Kognitif
 • Mengetahuai cara-cara bermain futsal
 1. Efektif
 • Mengetahui peraturan permainan futsal
 1. Psikomotor
 • Bermain berpasukan dengan cara yang betul

AKTIVITI 

 • Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.
 • Melakukan kelenturan spesifik.
 • Bermain berpasukan

ABM  

Bola futsal, skitel, wisel 

REFLEKSI 

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mahir dalam asas permainan futsal. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.


 


 


 

TARIKH 

5.07.2011

HARI 

Selasa 

KELAS 

4S3

MASA 

0815-0925

SUBJEK 

PJ

TAJUK 

Permainan

SUB-TAJUK 

Futsal 

HASIL P & P

Pelajar dapat:

1. Kognitif

 • Mengetahuai cara-cara bermain futsal
 1. Efektif
 • Mengetahui peraturan permainan futsal
 1. Psikomotor
 • Bermain berpasukan dengan cara yang betul

AKTIVITI 

 • Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.
 • Melakukan kelenturan spesifik.
 • Bermain berpasukan

ABM  

Bola futsal, skitel, wisel 

REFLEKSI 

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mahir dalam asas permainan futsal. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya. 


 


 


 

TARIKH 

5.07.2011

HARI 

Selasa

KELAS

6AS

MASA 

1055-1130

SUBJEK 

Pengajian Am Kertas 2

TAJUK 

Bahagian E: Tafsiran carta pai

SUB-TAJUK 

Latihan pengukuhan bahagian E tafsiran carta pai

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Mentafsirkan soalan yang diberikan dengan tepat.
 2. Menganalisa pola-pola perubahan pembolehubah dalam jadual
 3. Menyatakan sebab perubahan-perubahan tersebut.

AKTIVITI 

 1. Pelajar membentuk 3 kumpulan.
 1. Pelajar membincangkan dan membuat analisis tentang tentang pola perubahan pembolehubah yang diberikan.
 2. Guru memantau hasil kerja pelajar.
 3. Guru memeriksa jawapan pelajar dan memberikan komen.

ABM  

Buku rujukan, latihan fotostep 

REFLEKSI 

Kira-kira 90% pelajar dapat memberikan jawapan yang tepat sereta menepati ciri-ciri yang dikehendaki. 


 


 


 

TARIKH 

6.07.2011

HARI 

Rabu

KELAS 

4K8

MASA

0815-0925

SUBJEK 

PJk

TAJUK 

Permainan

SUB-TAJUK 

Futsal 

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

1. Kognitif

 • Mengetahuai cara-cara bermain futsal
 1. Efektif
 • Mengetahui peraturan permainan futsal
 1. Psikomotor
 • Bermain berpasukan dengan cara yang betul

AKTIVITI 

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.

 1. Melakukan kelenturan spesifik.
 2. Bermain berpasukan

ABM  

Bola futsal, skitel, wisel 

REFLEKSI 

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mahir dalam asas permainan futsal. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.


 


 


 

TARIKH 

6.07.2011

HARI 

Rabu 

KELAS 

6RS 

MASA 

0945-1055

SUBJEK 

Pengajian Am Kertas 1 

TAJUK 

Sistem Pentadbiran Malaysia 

SUB-TAJUK 

Kerajaan Persekutuan

HASIL P & P 

Pelajar datap:

 1. Menerangkan bidangkuasa kerajaan persekutuan dari segi perundangan, eksekutif dan kehakiman.

AKTIVITI 

Kuliah, perbincangan, soal jawab

ABM  

buku rujukan, nota power point

REFLEKSI 

Didapati pelajar dapat memahami senarai utama dalam perlembagaan persekutuan.


 


 


 

TARIKH 

7.07.2011

HARI 

khamis

KELAS

6AS 

MASA 

0705-0815

SUBJEK 

pengajian Am Kertas 2 

TAJUK 

Bahagian D: Carta pai bandingan

SUB-TAJUK 

Latihan pengukuhan carta pai bandingan

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 • Mentafsirkan soalan yang diberikan dengan tepat.
 • Mengkategorikan setiap pembolehubah dengan tepat.
 • Melukis carta pai bertingkat dengan ciri-ciri yang tepat.

AKTIVITI 

 • Pelajar membentuk 3 kumpulan.
 • Pelajar membincangkan dan membuat analisis tentang soalan yang diberikan.
 • Pelajar melakarkan carta pai bertingkat.
 • Guru memantau hasil kerja pelajar.
 • Guru memeriksa jawapan pelajar dan memberikan komen.

ABM  

Buku rujukan, latihan fotostep 

REFLEKSI 

Kira-kira 90% pelajar dapat memberikan jawapan yang tepat sereta menepati ciri-ciri yang dikehendaki. 


 


 


 

TARIKH 

7.06.2011

HARI 

Khamis

KELAS 

6RS 

MASA 

0945-1020

SUBJEK 

Pengajian Am Kertas 1 

TAJUK 

Latihan esei laras sains

SUB-TAJUK 

Esei Laras sains

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 • Memahami ciri-ciri esei yang dikehendaki.
 • Membezakan isu laras sastera dan sains.
 • Memahami bentuk soalan laras sastera.

AKTIVITI 

Kuliah, soal jawab

ABM  

buku rujukan, nota power point

REFLEKSI 

Didapati pelajar dapat memahami ciri-ciri esei laras sains yang dikehendaki dengan tepat.


 


 


 

TARIKH 

08.07.2011

HARI 

Jumaat

KELAS 

4K1

MASA 

0705-0815 

SUBJEK 

PJK

TAJUK 

Permainan

SUB-TAJUK 

Futsal 

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

1. Kognitif

 • Mengetahuai cara-cara bermain futsal
 1. Efektif
 • Mengetahui peraturan permainan futsal
 1. Psikomotor
 • Bermain berpasukan dengan cara yang betul

AKTIVITI 

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.

2. Melakukan kelenturan spesifik.

 1. Bermain berpasukan

ABM  

Bola futsal, skitel, wisel 

REFLEKSI 

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mahir dalam asas permainan futsal. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya. 


 


 


 

TARIKH 

08.07.2011

HARI 

Jumaat

KELAS 

5K3

MASA 

0815-0925

SUBJEK 

PJ

TAJUK 

Permainan

SUB-TAJUK 

Futsal 

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

1. Kognitif

 • Mengetahuai cara-cara bermain futsal
 1. Efektif
 • Mengetahui peraturan permainan futsal
 1. Psikomotor
 • Bermain berpasukan dengan cara yang betul

AKTIVITI 

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.

 1. Melakukan kelenturan spesifik.
 2. Bermain berpasukan

ABM  

Bola futsal, skitel, wisel 

REFLEKSI 

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mahir dalam asas permainan futsal. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

No comments:

Post a Comment