Wednesday, July 27, 2011

RPH Minggu 26

RPH Minggu 26 : 27 JUNE – 1 JULAI 2011


 

TARIKH 

27.06.2011

HARI 

Isnin

KELAS 

4K4

MASA 

0705-0815

SUBJEK 

PJK

TAJUK 

Permainan 

SUB-TAJUK 

Futsal

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Kognitif
 • Mengetahuai cara-cara bermain futsal
 1. Efektif
 • Mengetahui peraturan permainan futsal
 1. Psikomotor
 • Bermain berpasukan dengan cara yang betul

AKTIVITI 

 1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.
 2. Melakukan kelenturan spesifik.
 3. Bermain berpasukan

ABM  

Bola futsal, skitel, wisel

REFLEKSI 

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mahir dalam asas permainan futsal. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

 


 


 

TARIKH 

27.06.2011

HARI 

Isnin

KELAS 

6RS

MASA 

1020-1130

SUBJEK 

Pengajian Am Kertas 1

TAJUK 

Perlembagaan Malaysia

SUB-TAJUK

Peruntukan Utama Perlembagaan Malaysia: Kebebasan Asasi

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 • Menyenaraikan jenis-jenis kebebasan asasi dalam perlembagaan.
 • Menyatakan 8 jenis undang-undang yang menyekat kebebasan asasi warganegara.

AKTIVITI 

kuliah, perbincangan, soal jawab

ABM  

buku rujukan, nota power point

REFLEKSI 

Didapati pelajar dapat memahami kebebasan dan sekatan-sekatan terhadap kebebasan asasi sebagai warganegara.


 


 


 

TARIKH 

27.06.2011

HARI 

Isnin

KELAS 

6AS

MASA 

1130-1240

SUBJEK 

Pengajian Am Kertas 2

TAJUK 

Bahagian D: Graf Bar komponnen

SUB-TAJUK 

Latihan pengukuhan graf bar komponen

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Mentafsirkan soalan yang diberikan dengan tepat.
 2. Mengkategorikan setiap pembolehubah dengan tepat.
 3. Melakarkan graf bar dengan ciri-ciri yang tepat.

AKTIVITI 

 1. Pelajar membentuk 3 kumpulan.
 2. Pelajar membincangkan dan membuat analisis tentang soalan yang diberikan.
 3. Pelajar melakarkan graf bar.
 4. Guru memantau hasil kerja pelajar.
 5. Guru memeriksa jawapan pelajar dan memberikan komen.

ABM  

Buku rujukan, latihan fotostep

REFLEKSI 

Kira-kira 90% pelajar dapat memberikan jawapan yang tepat sereta menepati ciri-ciri yang dikehendaki. 


 


 


 

TARIKH 

28.06.2011

HARI 

Selasa 

KELAS 

5K5

MASA 

0705-0815 

SUBJEK 

PJK

TAJUK 

Permainan

SUB-TAJUK 

Futsal

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Kognitif
 • Mengetahuai cara-cara bermain futsal
 1. Efektif
 • Mengetahui peraturan permainan futsal
 1. Psikomotor
 • Bermain berpasukan dengan cara yang betul

AKTIVITI 

 • Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.
 • Melakukan kelenturan spesifik.
 • Bermain berpasukan

ABM  

Bola futsal, skitel, wisel 

REFLEKSI 

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mahir dalam asas permainan futsal. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya. 


 


 


 

TARIKH 

28.06.2011

HARI 

Selasa 

KELAS 

4S3

MASA 

0815-0925

SUBJEK 

PJ

TAJUK 

Permainan

SUB-TAJUK 

Futsal 

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

1. Kognitif

 • Mengetahuai cara-cara bermain futsal
 1. Efektif
 • Mengetahui peraturan permainan futsal
 1. Psikomotor
 • Bermain berpasukan dengan cara yang betul

AKTIVITI 

 • Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.
 • Melakukan kelenturan spesifik.
 • Bermain berpasukan

ABM  

Bola futsal, skitel, wisel 

REFLEKSI 

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mahir dalam asas permainan futsal. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.


 


 


 

TARIKH 

28.06.2011

HARI 

Selasa

KELAS 

6AS

MASA 

1055-1130

SUBJEK 

Pengajian Am Kertas 2

TAJUK 

Bahagian E: Tafsiran jadual

SUB-TAJUK 

Latihan pengukuhan bahagian E

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Mentafsirkan soalan yang diberikan dengan tepat.
 2. Menganalisa pola-pola perubahan pembolehubah dalam jadual
 3. Menyatakan sebab perubahan-perubahan tersebut.

AKTIVITI 

 1. Pelajar membentuk 3 kumpulan.
 1. Pelajar membincangkan dan membuat analisis tentang tentang pola perubahan pembolehubah yang diberikan.
 2. Guru memantau hasil kerja pelajar.
 3. Guru memeriksa jawapan pelajar dan memberikan komen.

ABM  

Buku rujukan, latihan fotostep 

REFLEKSI 

Kira-kira 90% pelajar dapat memberikan jawapan yang tepat sereta menepati ciri-ciri yang dikehendaki.


 


 


 

TARIKH 

29.06.2011

HARI 

Rabu

KELAS 

4K8

MASA 

0815-0925

SUBJEK 

PJk

TAJUK 

Permainan

SUB-TAJUK 

Futsal 

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

1. Kognitif

 • Mengetahuai cara-cara bermain futsal
 1. Efektif
 • Mengetahui peraturan permainan futsal
 1. Psikomotor
 • Bermain berpasukan dengan cara yang betul

AKTIVITI 

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.

 1. Melakukan kelenturan spesifik.
 2. Bermain berpasukan

ABM  

Bola futsal, skitel, wisel 

REFLEKSI 

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mahir dalam asas permainan futsal. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.


 


 


 

TARIKH 

29.06.2011

HARI 

Rabu 

KELAS 

6RS 

MASA 

0945-1055

SUBJEK 

Pengajian Am Kertas 1 

TAJUK 

Perlembagaan

SUB-TAJUK 

Kandungan Perlembagaan Persekutuan: Kewarganegaraan

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 4 cara memperolehi kwarganegaraan persekutuan.
 2. Menerangkan 2 cara penamatan kewrganegaraan persekutuan.

AKTIVITI 

kuliah, perbincangan kumpulan, soal jawab

ABM  

buku rujukan, nota power point

REFLEKSI 

Didapati pelajar dapat memahami isi pelajaran yang disampaikan.


 


 


 

TARIKH 

30.06.2011

HARI 

khamis

KELAS 

6AS 

MASA 

0705-0815

SUBJEK 

pengajian Am Kertas 2 

TAJUK 

Bahagian D: Carta pai bertingkat 

SUB-TAJUK 

Latihan pengukuhan carta pai bertingkat

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 • Mentafsirkan soalan yang diberikan dengan tepat.
 • Mengkategorikan setiap pembolehubah dengan tepat.
 • Melukis carta pai bertingkat dengan ciri-ciri yang tepat.

AKTIVITI 

 • Pelajar membentuk 3 kumpulan.
 • Pelajar membincangkan dan membuat analisis tentang soalan yang diberikan.
 • Pelajar melakarkan carta pai bertingkat.
 • Guru memantau hasil kerja pelajar.
 • Guru memeriksa jawapan pelajar dan memberikan komen.

ABM  

Buku rujukan, latihan fotostep 

REFLEKSI

Kira-kira 90% pelajar dapat memberikan jawapan yang tepat sereta menepati ciri-ciri yang dikehendaki. 


 


 


 

TARIKH 

30.06.2011

HARI 

Khamis

KELAS 

6RS 

MASA 

0945-1020

SUBJEK 

Pengajian Am Kertas 1 

TAJUK 

Latihan esei laras sastera

SUB-TAJUK 

Esei Laras sastera

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 • Memahami ciri-ciri esei yang dikehendaki.
 • Membezakan isu laras sastera dan sains.
 • Memahami bentuk soalan laras sastera.

AKTIVITI 

Kuliah, soal jawab

ABM  

buku rujukan, nota power point

REFLEKSI 

Didapati pelajar dapat memahami ciri-ciri esei laras sastera yang dikehendaki dengan tepat.


 


 


 

TARIKH 

01.07.2011

HARI 

Jumaat

KELAS 

4K1

MASA 

0705-0815 

SUBJEK 

PJK

TAJUK 

Permainan

SUB-TAJUK 

Futsal 

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

1. Kognitif

 • Mengetahuai cara-cara bermain futsal
 1. Efektif
 • Mengetahui peraturan permainan futsal
 1. Psikomotor
 • Bermain berpasukan dengan cara yang betul

AKTIVITI 

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.

2. Melakukan kelenturan spesifik.

 1. Bermain berpasukan

ABM  

Bola futsal, skitel, wisel

REFLEKSI 

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mahir dalam asas permainan futsal. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya. 


 


 


 

TARIKH 

01.07.2011

HARI 

Jumaat

KELAS 

5K3

MASA 

0815-0925

SUBJEK 

PJ

TAJUK

Permainan

SUB-TAJUK 

Futsal 

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

1. Kognitif

 • Mengetahuai cara-cara bermain futsal
 1. Efektif
 • Mengetahui peraturan permainan futsal
 1. Psikomotor
 • Bermain berpasukan dengan cara yang betul

AKTIVITI 

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.

 1. Melakukan kelenturan spesifik.
 2. Bermain berpasukan

ABM  

Bola futsal, skitel, wisel 

REFLEKSI 

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mahir dalam asas permainan futsal. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

1 comment:

 1. Semakan RPH minggu 30-31:
  Terima kasih kerana menulis dan menghantar RPH, diharap cikgu juga dapat mempamerkan RPH minggu 30-31.

  ReplyDelete