Friday, February 11, 2011

RPH Minggu 6

RPH Minggu 6 : 07 - 11 Feb 2011


 

TARIKH 

07.02.2011

HARI 

Isnin 

KELAS 

6AS 

MASA 

0815-0925

SUBJEK 

Pengajian Am Kertas 2

TAJUK 

Bahagian E: Carta Aliran

SUB-TAJUK 

Proses Perancangan dan Pembangunan Alam Sekitar

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Mentafsirkan aliran dalam carta dengan tepat.
 2. Membina 4 isi yang tersurat berdasarkan carta dengan tepat.
 3. Membina karangan prosa berdasarkan carta dengan betul.

AKTIVITI

 1. Guru memberikan soalan latihan kepada setiap pelajar.
 2. Pelajar membentuk 3 kumpulan perbincangan.
 3. Pelajar berbincang tentang soalan yang diberi.
 4. Pelajar membentangkan jawapan dihadapan kelas.
 5. Guru memberi komen tentang jawapan pelajar.
 6. Guru menayangkan jawapan yang sesuai dengan MS power point.

ABM

Soalan latihan, skema jawapan, buku rujukan

REFLEKSI

Didapati semua pelajar dapat menjawab soalan bahagian ini dengan ciri-ciri jawapan yang dikehendaki dengan tepat. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pelajar yang tidak menguasai isu-isu semasa berkaitan dengan soalan.

 


 


 

TARIKH 

07.02.2011

HARI 

Isnin 

KELAS 

6RS 

MASA 

1055-1130

SUBJEK 

Pengajian Am Kertas 1

TAJUK 

 

SUB-TAJUK 

 

HASIL P & P 

 

AKTIVITI 

PELAJAR BELUM MENDAFTAR    

ABM  

 

REFLEKSI 

 


 


 


 

TARIKH 

08.02.2011

HARI 

Selasa 

KELAS 

4K4 

MASA 

0705-0815 

SUBJEK 

PJK

TAJUK

Olahraga

SUB-TAJUK 

Lompat Kijang

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Psikomotor
 • Melakukan lompat kijang dengan teknik yang betul.
 1. Kognitif
 • Memahami betapa pentingnya mempelajari teknik lompatan yang betul .
 1. Afektif
 • Bekerjasama melakukan lompatan dengan sempurna dan betul.


 

AKTIVITI 

Demontrasi

ABM  

skitel, gelung rotan, wisel, tali tape, tilam

REFLEKSI 

pelajar dapat memahami betapa pentingnya menguasai teknik lompatan yang betul untuk mendapatkan jarak yang maksimum.


 


 


 

TARIKH 

08.02.2011

HARI 

Selasa 

KELAS 

5K3 

MASA 

0705-0815 

SUBJEK 

PJK

TAJUK 

Olahraga

SUB-TAJUK 

Lompat Kijang 

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Psikomotor
 • Melakukan lompat kijang dengan teknik yang betul.
 1. Kognitif
 • Memahami betapa pentingnya mempelajari teknik lompatan yang betul .
 1. Afektif
 • Bekerjasama melakukan lompatan dengan sempurna dan betul.


 

AKTIVITI 

Demontrasi  

ABM  

skitel, gelung rotan, wisel, tali tape, tilam 

REFLEKSI 

pelajar dapat memahami betapa pentingnya menguasai teknik lompatan yang betul untuk mendapatkan jarak yang maksimum.


 


 


 

TARIKH 

09.02.2011

HARI 

Rabu 

KELAS 

6RS 

MASA 

0815-0925 

SUBJEK 

Pengajian Am Kertas 1 

TAJUK 

 

SUB-TAJUK 

 

HASIL P & P 

 

AKTIVITI 

PELAJAR BELUM MENDAFTAR 

ABM  

 

REFLEKSI 

 


 


 


 

TARIKH 

09.02.2011

HARI 

Rabu 

KELAS 

6AK1 

MASA

0945-1055 

SUBJEK 

sejarah 1: Tamadun Islam 

TAJUK 

Manusia dan Masyarakat

SUB-TAJUK 

Ciri-ciri masyarakat Arab jahiliyah

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Menjelaskan maksud jahiliyah dengan betul.
 2. Menerangkan 5 ciri-ciri masyarakat Arab jahiliyah dengan tepat.

AKTIVITI 

 1. Guru meminta pelajar membentuk 6 kumpulan perbincangan.
 2. Guru meminta setiap kumpulan membincangankan tajuk yang diberi dengan membuat rumusan dalam bentuk peta minda.
 3. Ketua kumpulan diminta melaporkan hasil perbincangan dihadapan kelas.
 4. Guru merumuskan hasil perbincangan bersama pelajar.

ABM  

Buku rujukan

REFLEKSI 

Kira-kira 80% pelajar dapat menguasai isi pelajaran yang disampaikan.


 


 


 

TARIKH 

09.02.2011

HARI 

Rabu 

KELAS 

6AS 

MASA 

1130-1240 

SUBJEK 

pengajian Am Kertas 2 

TAJUK 

Bahagian E: Mentafsirkan carta aliran

SUB-TAJUK 

Carta aliran

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti aliran dalam carta dengan tepat.
 2. Mengenalpasti 5 isi penting dengan tepat.
 3. Meenghuraikan setiap isi dengan betul dengan bukti yang kukuh.

AKTIVITI 

 1. Pelajar membentuk 3 kumpulan.
 2. Pelajar membincangkan dan membuat analisis tentang soalan yang diberikan.
 3. Guru memantau hasil kerja pelajar.
 4. Guru memeriksa jawapan pelajar dan memberikan komen.

ABM  

Buku rujukan, latihan fotostep

REFLEKSI 

Kira-kira 90% pelajar dapat memberikan jawapan yang tepat sereta menepati ciri-ciri yang dikehendaki.


 


 


 

TARIKH 

10.02.2011

HARI 

Khamis 

KELAS 

4K1

MASA 

0705-0815 

SUBJEK 

PJK 

TAJUK 

Olahraga

SUB-TAJUK 

Lompat Kijang 

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Psikomotor
 • Melakukan lompat kijang dengan teknik yang betul.
 1. Kognitif
 • Memahami betapa pentingnya mempelajari teknik lompatan yang betul .
 1. Afektif
 • Bekerjasama melakukan lompatan dengan sempurna dan betul.


 

AKTIVITI 

Demontrasi  

ABM  

skitel, gelung rotan, wisel, tali tape, tilam

REFLEKSI 

pelajar dapat memahami betapa pentingnya menguasai teknik lompatan yang betul untuk mendapatkan jarak yang maksimum. 


 


 


 

TARIKH 

10.02.2011

HARI 

Khamis

KELAS 

5K5 

MASA 

0815-0925

SUBJEK 

PJK 

TAJUK 

Olahraga

SUB-TAJUK 

Lompat Kijang

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Psikomotor
 • Melakukan lompat kijang dengan teknik yang betul.
 1. Kognitif
 • Memahami betapa pentingnya mempelajari teknik lompatan yang betul .
 1. Afektif
 • Bekerjasama melakukan lompatan dengan sempurna dan betul.


 

AKTIVITI 

Demontrasi

ABM  

skitel, gelung rotan, wisel, tali tape, tilam 

REFLEKSI 

pelajar dapat memahami betapa pentingnya menguasai teknik lompatan yang betul untuk mendapatkan jarak yang maksimum. 


 


 


 

TARIKH 

10.02.2011

HARI 

Khamis 

KELAS 

6AS 

MASA 

1055-1130

SUBJEK

Pengajian Am Kertas 2 

TAJUK 

Bahagian E: Carta aliran (Sambungan latihan pengukuhan)

SUB-TAJUK 

 

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Mentafsirkan carta dengan tepat .
 2. Menyenaraikan 5 isi daripada carta dengan tepat.
 3. Menyatakan 5 sebab untuk menyokong fakta utama dengan tepat.
 4. Menghasilkan karangan prosa beradasarkan carta dengan betul.

AKTIVITI 

 1. Pelajar membentuk 3 kumpulan.
 2. Pelajar membincangkan dan membuat analisis tentang soalan yang diberikan.
 3. Pelajar menghasilkan karangan prosa berdasarkan carta.
 4. Guru memantau hasil kerja pelajar.
 5. Guru memeriksa jawapan pelajar dan memberikan komen.

ABM  

Buku rujukan, latihan fotostep 

REFLEKSI 

Kira-kira 90% pelajar dapat memberikan jawapan yang tepat sereta menepati ciri-ciri yang dikehendaki. 


 


 


 

TARIKH 

11.02.2011

HARI 

Jumaat

KELAS 

6RS 

MASA 

0705-0815 

SUBJEK 

Pengajian Am Kertas 1 

TAJUK 

 

SUB-TAJUK 

 

HASIL P & P 

 

AKTIVITI 

PELAJAR BELUM MENDAFTAR 

ABM  

 

REFLEKSI 

 


 


 


 

TARIKH 

11.02.2011

HARI 

Jumaat 

KELAS 

4K8 

MASA 

0815-0925 

SUBJEK 

PJK 

TAJUK 

Olahraga

SUB-TAJUK 

Lompat Kijang 

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Psikomotor
 • Melakukan lompat kijang dengan teknik yang betul.
 1. Kognitif
 • Memahami betapa pentingnya mempelajari teknik lompatan yang betul .
 1. Afektif
 • Bekerjasama melakukan lompatan dengan sempurna dan betul.


 

AKTIVITI 

Demontrasi  

ABM  

skitel, gelung rotan, wisel, tali tape, tilam 

REFLEKSI 

pelajar dapat memahami betapa pentingnya menguasai teknik lompatan yang betul untuk mendapatkan jarak yang maksimum. 


 


 


 

TARIKH 

11.02.2011

HARI 

Jumaat 

KELAS 

6AK1

MASA 

1040-1140 

SUBJEK 

Sejarah 1: Tamadun Islam 

TAJUK 

Manusia Jahiliyah

SUB-TAJUK 

Masyarakat Arab Makkah sebelum Islam

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Menyatakan suku kaum yang mendiami Makkah sebelum kedatangan Islam.
 2. Menerangkan dengan terperinci peranan setiap suku tersebut.
 3. Menerangkan corak pentadbiran mereka di kota Makkah.

AKTIVITI 

 1. Pelajar berbincang bersama dengan kumpulan tutorial masing-masing.
 2. Pelajar membincangkan tajuk yang diberikan dalam kupulan.
 3. Guru memantau perbincangan pelajar.
 4. Ketua kumpulan melaporkan hasil perbincangan.
 5. Kumpulan lain diminta memberikan respon tentang perbincangan.
 6. Guru merumuskan setiap perbincangan.

ABM  

Sukatan pelajaran, buku rujukan

REFLEKSI 

Pelajar dapat memahami isi pelajaran yang disampaikan.


 


 


 

TARIKH 

12.02.2011 (Sabtu Ganti: Jadual Hari Selasa)

HARI 

Selasa 

KELAS 

4K4 

MASA 

0705-0815 

SUBJEK 

PJK 

TAJUK 

Olahraga

SUB-TAJUK 

Lompat Jauh

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Psikomotor
 • Melakukan lompat kijang dengan teknik yang betul.
 1. Kognitif
 • Memahami betapa pentingnya mempelajari teknik lompatan yang betul .
 1. Afektif
 • Bekerjasama melakukan lompatan dengan sempurna dan betul.


 

AKTIVITI 

Demontrasi  

ABM  

skitel, gelung rotan, wisel, tali tape, tilam 

REFLEKSI 

pelajar dapat memahami betapa pentingnya menguasai teknik lompatan yang betul untuk mendapatkan jarak yang maksimum.


 


 


 

TARIKH 

12.02.2011 (Sabtu Ganti: Jadual Hari Selasa)

HARI 

Selasa 

KELAS 

5K3 

MASA 

0705-0815 

SUBJEK 

PJK 

TAJUK 

Olahraga

SUB-TAJUK 

Lompat Jauh

HASIL P & P 

Pelajar dapat:

 1. Psikomotor
 • Melakukan lompat kijang dengan teknik yang betul.
 1. Kognitif
 • Memahami betapa pentingnya mempelajari teknik lompatan yang betul .
 1. Afektif
 • Bekerjasama melakukan lompatan dengan sempurna dan betul.


 

AKTIVITI 

Demontrasi  

ABM  

skitel, gelung rotan, wisel, tali tape, tilam

REFLEKSI 

pelajar dapat memahami betapa pentingnya menguasai teknik lompatan yang betul untuk mendapatkan jarak yang maksimum. 

No comments:

Post a Comment